Onze gemeente beschikt over twee monumentale kerkgebouwen, de Torenkerk in Gapinge en de Kleine Kerk in Veere. Beide gebouwen lenen zich uitstekend voor het houden van sfeervolle kerkdiensten en vele andere activiteiten. 

Onze gemeente is een open geloofsgemeenschap waarin een ieder zich thuis mag voelen. Wij behoren tot het kerkverband van de Protestantse Kerk van Nederland maar willen ons niet vastleggen in bepaalde dogmatische benaderingen waardoor je mensen uit zou kunnen sluiten die anders denken. 

Torenkerk Gapinge

Kleine Kerk Veere

In de Kleine Kerk van Veere is een kapel met een intiem sfeervol karakter voor speciale kleinschalige diensten voor bepaalde doelgroepen, b.v. de zogenaamde "Kerk op Schoot" diensten en vespers met een speciaal thema.

We proberen laagdrempelige actuele diensten te organiseren. Soms spelen kinderen een grote rol, een andere keer is een dienst interactief en worden gemeenteleden betrokken bij de uitvoering van de kerkdienst. Soms zijn er ook speciale kinderdiensten of spelen we in op gebeurtenissen in onze omgeving. Kijk voor meer info op het tapblad "Wat doen we".

Copyright © All Rights Reserved